Zľavové kupóny ako
odmena za vaše nákupy

Plaťte kartou Mastercard kdekoľvek na svete. Čím viac platieb, tým vyššia
úroveň členstva a lepšia ponuka zľavových kupónov.

BRONZE
1 – 20 platieb kartou

SILVER
21 – 200 platieb kartou

GOLD
201 – 500 platieb kartou

PLATINUM
501+ platieb kartou

Každá platba kartou platí v Priceless Specials 12 mesiacov.

Chcete vidieť, aké kupóny na vás čakajú?
Stačí si vytvoriť účet.

Registrovať sa